Curriculu vitae

Narozen 20.10.1950 v Bílovci, okr.Nový Jičín. Vědecký pracovník, vysokoškolský učitel, lékař se zaměřením na aplikovanou fyziologii, metabolizmus a výživu. Vědecké výsledky světového významu dosáhl v rámci výzkumu fyziologických aspektů málointenzivní faktorů zevního prostředí při stresové reakci. Popsal dvě složky poplachové reakce, které se dělí na specifickou pro daný podnět a nespecifickou ovlivněnou vybranými ukazateli organismu např. vegetativním systémem.

Další vědeckou oblastí výzkumu je neinvazivní sledování kardiovaskulárního aparátu se zaměřením na modelování kinetiky cirkulace člověka pomocí kardiobalistografie a kardiodynamometrie. V oblasti detekce motorických schopností člověka patří mezi uznávané odborníky v aplikaci posturografuckých metod u vrcholových sportovců a dále při využívání v klinické praxi – např. při diagnostice diabetické neuropatie.

V lékařské praxi jsou prioritní vědecká sdělení, kde rozvinul metodu nepřímé energometrie (kalorimetrie), kde popsal energetickou hladinu a metabolický obrat organizmu, základní ukazatele utilizace substrátu v těle. Dle těchto ukazatelů pak navrhl postupy jejich ovlivnění především u vybraných metabolických onemocnění (obezita, poruchy lipidového metabolizmu, cukrovka, atd.).

Podílí se na vytváření matematickým modelů nádorových onemocnění u diabetiků. Prezentoval 149 vědeckých prací, knižních publikací 14, učebních textů 21, publikací domácích 299, zahraničních 159, aktivní vystoupení na konferencích domácích 415, zahraničních 198. Vědecké hodnosti CSc. 1984, docent 1989, DrSc.1993, profesor 1994.

V posledních létech pracuje jako samostatný vědecký pracovník a vysokoškolský učitel na několika univerzitách, je vedoucí poradny pro metabolické onemocnění a poruchy výživy.