Úvod

Ambulance vznikla rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 830/SV/2007 ze dne 22.01.2007. Druh a rozsah poskytování zdravotní péče. Pracoviště je akreditované rozhodnutím MZ ČR.

 

Interní lékařství

– odbornost 101

– akutní vyšetření

– diopenzarizace chronických interních onemocnění

– vyhledávání a prevence civilizačních onemocnění

Parenterální a Enterální výživa

– u onkologických, interních nemocí

Poradna pro metabolické onemocnění a poruchy výživy

– obezita, bulimie, poruchy tukového metabolizmu, cukrovka, Dia a jiné poruchy metabolismu

Poradna pro prevenci a léčbu civilizačních onemocnění

KARDIOREHABILITACE 

 Kardiovaskulární rehabilitace, zkráceně kardiorehabilitace, je léčebný program, který pomáhá zlepšit jak kvalitu života, tak i zdravotní stav u pacientů trpících kardiovaskulárními chorobami.

Kardiorehabilitace je určena zejména pro pacienty po prodělaných srdečních operacích, infarktech a pro pacienty po implantaci kardiostimulátoru. Výhod, které tento druh rehabilitace přináší, ale mohou využít i ostatní pacienti, kteří trpí nějakým dlouhodobým onemocněním ovlivňujícím kardiovaskulární systém.