Hubneme se Sama doma na ČT1

Hubneme se Sama doma na ČT1 – Hanka Najmanová Za 5 měsíců 23 kg dole díky VacuShapu
Hanka Najmanová z Prahy s námi a pořadem Sama doma od února hubla. Shodit se jí podařilo neuvěřitelných 23 kg, v pase 16 cm a na bocích 23 cm. Jak to všech- no kromě své vůle a píle dokázala?
Proces hubnutí byl odstartován pod odbor- ným lékařským dohledem prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. z Institutu zdraví v Hradci králové. Ten Hance provedl vstupní vyšet- ření a stanovil metabolický vzorec. „Z něj vyplynulo, že paní Najmanová má rozsáhlou lymfostázu dolních i horních končetin, jedno- duše řečeno, že se jí lymfa hromadí v dolních končetinách a prakticky celém těle.
V době, kdy jsme proces hubnutí u Hanky začínali, byla a je stále kojící matkou. Proto jsme potřebovali, aby jedla plnohodnotně, nepřejídala se, ale striktně zase potraviny ze svého jídelníčku nevypouštěla,“ vzpo- míná prof. Martiník. Hanka musela dle me- tabolického vzorce jíst více a vícekrát za den. Dle pohybových aktivit a denní doby bylo doporučeno podávání vhodného druhu potravin na základě fyziologického změření individuálního glykemického a insulinové- ho indexu a zátěže. Nebyly zakázány žádné druhy potravin, tak například v počátku byla doporučena při různých chutí na sladkost např. hořká čokoláda. V rámci vyšetření bylo dále zjištěno, že Hanka Najmanová má tzv. šetrný metabolizmus, což znamená, že vy- dává méně energie v klidu i při zátěži, což je klíčový problém vzniku nadváhy a obezity.
„Na tento problém jsme se rozhodli zaměřit nejen my z lékařského hlediska a doporuče- ní výživy, předpokládali jsme, že velké úspě- chy bude mít při cvičení i aerobní trenažér VacuShape, který je pro Hančinu postavu a metabolismus naprosto stěžejní. VacuShape totiž v případě Hanky úspěšně nastartoval
lymfatický systém a proces spalování tuků,“ doplňuje Karel Martiník.
VacuShape a rekondiční stoly
Posilovací rekondiční stoly, aerobní trenažér VacuShape, přístrojová lymfodrenáž, váleč- kový masážní přístroj. „Tato kombinace cvi- čení a masáží problémových partií byla na- vrhnuta hlavně k velké počáteční nadváze a v té době zejména krátké době po porodu,“ říká Monika Hemerová z pražského studia Modelace, kam Hanka chodila 3-4 týdně po dobu pěti měsíců cvičit. Rekondiční posilo- vací stoly jsou důležité pro celkovou zátěž těla, posilování a rovnoměrné zpevňování celé postavy. Aerobní trenažér VacuShape funguje na bázi podtlaku a je ideální pro cí- lené spalování tuků hlavně v oblasti boků, dolních končetin a břicha. Přístrojová lym- fodrenáž podporuje rychlejší odvod zplodin metabolismu a masážní válečkový přístroj slouží na rozehřátí a povzbuzení látkové vý- měny před cvičením.
Hubnutí bylo hned od prvního měsíce ply- nulé a viditelné v oblasti bříška, postupně na bocích a nohách. „Velmi důležité rovněž bylo, že Hančina váha a míry klesaly po- stupně a nezastavily se. To je podstatné pro stálou motivaci, Hanka díky tomu nemusela řešit stagnace, tudíž nasazené tempo cvičení jí vydrželo po celou dobu pěti měsíců,“ do- dává Monika Hemerová. Vzhledem k tomu, že Hančin proces hubnutí byl pod odborným dohledem lékaře a trenérky, při dalším cviče- ní a udržení jídelních zvyklostí se nepředpo- kládá jo-jo efekt.
O trenažéru VacuShape:
Výhodou cvičení ve VacuShapu je kombina- ce prokrvení a aerobního pohybu. Prokrvení problémových partií zajistí vakuová kabina s řízeným podtlakem a aerobní pohyb chů- ze na pásu. Podtlakem je aktivován nejenom metabolismus tuků, ale i lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvádění metabolických zplodin. Silné prokrvení pokožky a lepší zá- sobování kyslíkem, vitamíny, minerálními lát- kami a enzymy navíc pozitivně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné aplikaci hladší a jemnější. Pravidelným cvi- čením ve VacuShapu dochází také k zlepšení fyzické kondice, vyhlazení a zpevnění kůže a rovněž k lepší aktivaci krevního a lymfatic- kého oběhu.
Aneta Stolzova